Các ngoại trưởng Ấn Độ-Trung Quốc gặp nhau để thảo luận về ‘các vấn đề nổi cộm’