Các nhà bán lẻ lớn của Hoa Kỳ thông báo đóng cửa hàng vào Lễ Tạ Ơn

Nhìn chung, ước tính có khoảng 182 triệu người Mỹ sẽ mua sắm tại cửa hàng và trực tuyến từ Ngày Lễ Tạ Ơn đến Thứ Hai Điện Tử.