BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Texas dẫn đầu Hoa Kỳ về diện tích đất nông nghiệp do ngoại quốc sở hữu

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, gần 5.3 triệu mẫu đất nông nghiệp ở Texas thuộc sở hữu của các tổ chức ngoại quốc.