Các nhà chức trách EU phá vỡ mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc

Năm công dân Trung Quốc đã bị bắt, trong đó có người đứng đầu mạng lưới.