Các nhà cung cấp Trung Quốc lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi Apple giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc