Các nhà đầu tư ‘thức tỉnh’ đe dọa an ninh của phương Tây