Các nhà điều tra khuyến nghị FBI khi cuộc điều tra tiết lộ thông tin về thuế của các tỷ phú đang được mở rộng