Các nhà dự báo chính trị: ‘Làn sóng đỏ’ đang dâng lên ồ ạt