Các nhà hoạt động cáo buộc Ủy ban Olympic Quốc tế hợp tác ‘diễn trò’ với Trung Cộng