Ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Soái nói mình an toàn giữa lo ngại toàn cầu