Các nhà khảo cổ học phát hiện ra căn phòng mới tại Bức tường phía Tây Jerusalem