Các nhà khảo cổ phát hiện ra một hang động dành cho ẩn sĩ thời Trung cổ