Các nhà khoa học chụp thành công hình ảnh khoảnh khắc phản ứng nguyên tử ở cấp độ attosecond