Khám phá khảo cổ mới: công bố bức bích họa tinh xảo ở Pompeii