Các nhà lãnh đạo được cựu TT Trump hậu thuẫn lên nắm quyền lãnh đạo RNC sau khi bà McDaniel rời đi

Ông Michael Whatley và bà Lara Trump hiện đang nắm quyền lãnh đạo đảng quốc gia, nhằm củng cố nỗ lực của tổ chức này là giúp ông Trump tái đắc cử.