Các nhà lập pháp cảnh báo về mối đe dọa từ TikTok sau khi biết dữ liệu của Hoa Kỳ bị truy cập