Các nhà lập pháp chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng về việc tài trợ cho các trường đại học có liên hệ với Bắc Kinh