Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa: Khoáng sản trọng yếu xuất xứ từ Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức