Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa phản đối chính phủ ông Biden đưa Thuyết Sắc tộc Trọng yếu vào nền giáo dục