Các nhà lập pháp ĐCH: Bỏ thuế quan thời TT Trump làm tăng sự phụ thuộc vào Trung Quốc