Thăm dò ý kiến: Hầu hết người Mỹ nói rằng các hành động của chính phủ liên bang đang làm tổn thương họ