Các nhà lập pháp GOP hành động bảo vệ Mỹ quốc trước sự lợi dụng của Trung Quốc thông qua “thành phố kết nghĩa”