Các nhà lập pháp Hoa Kỳ: Ngày kỷ niệm 100 năm Trung Cộng là ‘Một cột mốc đen tối trong lịch sử’