Luật sư nhân quyền Trung Quốc: ĐCSTQ là ‘kẻ thù của nhân loại’