Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi TT Biden đưa các công dân và đồng minh của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan