Tổng thống Biden: Không hối tiếc về việc rút quân khỏi Afghanistan