Các nhà lập pháp Hoa Kỳ tìm cách hủy trạng thái miễn thuế của Ủy ban Olympic Quốc tế