Người ủng hộ nhân quyền lên án ĐCSTQ vì bỏ tù 11 học viên Pháp Luân Công