Các nhà lập pháp kêu gọi sự minh bạch sau khi người tố cáo cho biết Hoa Kỳ đã thu hồi phi thuyền của người ngoài hành tinh