Hạ viện thông qua dự luật quốc phòng với các hạn chế về thủ thuật phá thai, chuyển đổi giới tính