Các nhà lập pháp Utah giới thiệu dự luật chống nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Các phiên bản tương tự của dự luật đã được đưa ra tại các cơ quan lập pháp Texas và Arizona.