‘Đến một lúc nào đó tất cả sẽ qua đi’: Nghị viên EU Michael Gahler nói về nghị quyết lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Đã 24 năm trôi qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công, một nhóm người thực hành thiền định ôn hòa. Theo Nghị viên EU Michael Gahler, trường hợp của một nông dân trồng chè ở Trung Quốc chỉ là một ví dụ trong cuộc bức hại này.