Các nhà nghiên cứu Úc tìm ra thuốc mới ngăn ngừa và điều trị COVID-19