Các nhà phân tích: Mexico áp thuế cho hơn 500 mặt hàng, nhắm đến ảnh hưởng của Trung Quốc

Hành động bất ngờ này nhấn mạnh những động lực đang thay đổi giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Mexico.