TT Biden tăng mạnh thuế quan đối với xe điện, thép, pin quang năng Trung Quốc

Mức thuế quan tăng gấp bốn lần nhằm mục đích ngăn chặn xe điện Trung Quốc giá rẻ quá mức xâm nhập và bảo vệ ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ.