Các nhà phân tích: Nền kinh tế ảm đạm của Trung Quốc ‘vô phương cứu chữa’