Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao khi tình trạng chuỗi cung ứng bị rạn nứt tiếp diễn