Các nhà phân tích: Quỹ 47.5 tỷ USD của Trung Quốc nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn có thể sẽ thất bại