Các nhà phân tích: Sự suy thoái của ngành địa ốc Trung Quốc sẽ lan truyền qua các lĩnh vực khác trong dài hạn