Các nhà phân tích: Trung Quốc dùng ‘ngoại giao ngân phiếu’ để đẩy Đài Loan ra khỏi Mỹ Latinh