Đài Loan cũng đang tách rời khỏi Trung Quốc

Các doanh nghiệp Đài Loan, có thể là Đài Bắc, dường như đang theo chân Hoa Thịnh Đốn rời xa Trung Quốc