Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc nhắm mục tiêu thâm nhập thị trường Thái Lan