Các nhà sản xuất xe hơi cân nhắc việc cắt đứt quan hệ với Trung Quốc do vấn đề chuỗi cung ứng, căng thẳng chính trị