Các nhân viên chính phủ kiện Tổng thống Biden, Bộ trưởng Ngân khố Yellen để gây áp lực bỏ qua mức trần nợ