Các nước AUKUS quan tâm đến quan hệ đối tác với Nhật Bản về công nghệ ‘phòng thủ tân tiến’