Úc-Trung Quốc ký kết nhiều biên bản ghi nhớ trong chuyến công du của lãnh đạo ĐCSTQ