Các nước thiết lập Hành lang Kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-Châu Âu để đương đầu với ‘Vành đai và Con đường’ của Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh G20 tuần trước đã công bố thiết lập “hành lang kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-Châu Âu” để chống lại BRI của Trung Quốc.