Ấn Độ: 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm ngày thứ 8, các quan chức xem xét kế hoạch giải cứu khác