Các quan chức hàng đầu Trung Quốc từng đề nghị họp kín với các quan chức Mỹ về COVID-19