Các quan chức Iran đe dọa Hoa Kỳ không được trả đũa cuộc tấn công vào Israel

Các quan chức cảnh báo Hoa Kỳ không được can thiệp vào cuộc xung đột đang leo thang sau khi Tehran phóng hàng trăm thiết bị bay điều khiển bằng vô tuyến (drone) và phi đạn.